Garanti og reklamasjon FAQ

Svar på ofte stilte spørsmål rundt garanti, reklamasjon og reparasjon.

Hvordan går jeg frem ved en feil på produktet mitt?
Alle henvendelser vedrørende reklamasjon, garanti eller reparasjon gjøre via dette kontaktskjemaet. Vi ber om at du fyller ut skjemaet så detaljert og beskrivende som mulig.

Henvendelser vedrørende reklamasjon, garanti eller reparasjon vil kun bli behandlet ved utfylt kontaktskjema.

Hvor lang garanti er på Moonlight-produkter?
Moonlight har to års garantitid på produktet, regnet fra den dato produktet først ble kjøpt, gjeldende for opprinnelig kjøper.

Produktene omfattes også av forbrukerkjøpsloven, som ved mangel gir reklamasjonsrett i henhold til denne. Etter to år ligger bevisbyrden for mangelen på forbruker.

Et gyldig kjøpsbevis  fremlegges ved alle garanti-/reklamasjonssaker. Kjøpsbevis er fortrinnsvis kvittering, men andre alternativer som kontoutskrift eller lignende daterte dokumenter som sannsynliggjør et kjøp kan være gyldig.

Uten kjøpsbevis vil det påløpe kostnader ved reparasjon.

Hva omfattes av garantien?
Produktfeil kan oppstå. Dersom et produkt svikter som følge av en produksjonsfeil, eller ved svakheter i konstruksjon utover det som forventes ved tiltenkt bruk, vil vi reparere eller erstatte produktet kostnadsfritt.

Dersom produktet har blitt utsatt for bruk utover det som kan anses som normal og tiltenkt bruk, er blitt modifisert, åpnet eller lignende, eller blitt feilaktig vedlikeholdt eller oppbevart, omfattes ikke produktet av garantien. Normal og ventet bruksslitasje dekkes heller ikke av garantien. Ved produktfeil innenfor garantitiden dekker Moonlight fraktkostnader.

I tillegg omfattes produktene av reklamasjonsrett ihht. Forbrukerkjøpslovene. I disse tilfellene er det etter to år forbruker som må kunne bevise at mangelen/feilen stammer fra fabrikasjonsfeil e.l.

Litiumbatterier slites over tid, og levetid vil avhenge av bruk, vedlikehold, laderutiner og oppbevaring. Oppbrukt batteri er ikke å regne som en mangel.

Både garanti og reklamasjonsrett er forutsatt at kunde kan fremvise et datert kjøpsbevis.

Kan jeg fortsatt fremme reklamasjonskrav selv om jeg ikke har kjøpsbevis?
Vår produktgaranti er kun gyldig for opprinnelig kunde som kan fremvise et gyldig kjøpsbevis. Reklamasjon forutsetter også et gyldig kjøpsbevis.

Du er like fullt velkommen til å kontakte oss via vårt kontaktskjema for reparasjon

Kreves det at jeg returnerer defekt produkt?
Ja. Alle produkter som skal behandles som en garanti-/reklamasjonssak MÅ sendes til vårt kontor. Dette er uavhengig av om garantitiden er utgått eller ikke.

Dersom produktet er innenfor to års garantitid og gyldig kjøpsbevis foreligger, sender vi deg et fraktdokument kostnadsfritt.

Dersom du ikke har et gyldig kjøpsbevis og/eller produktet er utenfor garantitid, må du selv dekke fraktkostnad for å sende produktet til oss.

Alle erstatningsprodukter eller reparerte produkter, vil sendes kostnadsfritt tilbake til deg dersom produktet er under gyldig garanti/reklamasjon, og ved fremvisning av kjøpsbevis.
Reparerte produkter eller erstatningsprodukter utenfor garanti-/reklamasjonstid, eller uten fremvist kjøpsbevis, sendes for kundes regning.

Alle saker påbegynnes ved utfylling av dette kontaktskjemaet.
Henvendelser vedr. garanti, reklamasjon og reparasjon blir kun besvart via kontaktskjemaet.

Hvor lang tid tar det å få behandlet saken min?
Vi gjør vårt beste for å besvare alle henvendelser innen to virkedager.
Så snart vi har mottatt defekt produkt, gjør vi vårt beste for å behandle garanti-/reklamasjonssak og utbedre mangelen innen 5 virkedager.

Postgang må iregnes - frakttid avhenger av hvor produktet sendes fra/til.