Garanti

Alle Moonlight-produkter har en garanti på to år for den opprinnelige kjøper som innehar et gyldig kjøpsbevis.

Noen ganger kan produktfeil oppstå. Dersom et produkt svikter som følge av en produksjonsfeil eller ved svakheter i konstruksjon utover det som forventes ved tiltenkt bruk, vil vi reparere eller erstatte produktet kostnadsfritt.
Dersom produktet har blitt utsatt for bruk utover det som kan anses som normal og tiltenkt bruk, eller blitt feilaktig oppbevart, dekkes ikke produktet av garantien. Normal og ventet bruksslitasje dekkes heller ikke av garantien.

Moonlight krever at alle produkter med mangel sendes til oss. Dersom ditt produkt har en mangel som omfattes av garantien, og er innenfor garantitiden, sender vi deg et fraktdokument.

Du er selv ansvarlig for å fremvise kvittering eller annet kjøpsbevis som sannsynliggjør kjøp av produktet som nytt. Dersom du ikke kan fremvise dette og/eller mangelen ikke omfattes av garanti/reklamasjon, eller om garantitiden er ute, må du selv dekke kostnader for frakt, reparasjon eller erstatningsdeler.

Dersom du kjøpte produktet direkte av Moonlight Mountain Gear, vennligst fyll ut dette skjemaet og vi vil komme tilbake til deg innen to virkedager.

Dersom du kjøpte produktet via en tredjepart, forhandler eller butikk, vennligst ta kontakt med selger, og vi vil håndtere saken i samarbeid med selger.

Gyldig kjøpsbevis er en forutsetning i alle tilfeller av garanti og/eller reklamasjon.

SKI - dersom en produksjonsfeil foreligger og en mangel oppstår innen to år, kan ski erstattes eller repareres for Moonlights regning. Garantien dekker ikke skade på skiene som følge av sammenstøt eller feilbruk, fall, skade eller knekte ski som følge av ukontrollerte sammenstøt og/eller fall.

Garantien dekker heller ikke skade forårsaken av vanninntrenging som følge av slitasje/skade på sidevegger eller uforseglede bindingshull, falmet grafikk, skade som følge av feilaktig bindingsmontering med feil skruer, eller bindinger som løsner som følge av feilaktig bindingsmontering.